Sözleşme Taslağımız

                              

       

ÖZEL HÂCEGÂN KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

2018-2019 AKADEMİK YILI KONAKLAMA VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

   ‘’Bayburt Üniversitesine 300-400m mesafede, modern, güvenli ve konforlu; aynı zamanda ekonomik bir yer arıyorsan doğru adrestesin.Çünkü Hâcegân:Üniversite öğrencilerini hayata hazırlanırken onlara uygun ücretler ile konforlu ve güvenli yaşam alanları sunabilmek için tasarlanmış yeni nesil yurt zinciridir.

Amacımız öğrencilerimizin Eğitim-Öğretim hayatını olabildiğince keyifli ve zahmetsiz hale getirirken, sizin gözbebeğiniz ve ümidiniz, hepimizin geleceğinin teminatı olan gençlerimizin Milli-Manevi değerlere sahip olarak yetişmelerinde pay sahibi olmak ve ailelerinde gözlerini arkada bırakmayacak güveni oluşturmaktır. Bu inançla yurt gibi toplu halde yaşanılan yerlerde rahat, huzurlu ve güvenli bir ortam oluşturmak için uyguladığımız ve taviz vermediğimiz ilkelerimiz,  siz değerli öğrencilerimizin bundan sonraki hayatlarında daha başarılı olabilmelerine ışık tutacaktır.’’

Hacı Ali Polat

Madde 1: Taraflar

Bu sözleşme, sonunda imzası bulunan öğrenci velisi ve öğrenci ile Hacegan Kız Evleri işletmesi arasında akdedilmiştir.

Madde 2: Tanımlar

Yurt Yönetimi:Konaklama ve barınma hizmetini veren kuruluş olan Hacegan Kız Evleri firmasıdır.

Öğrenci: Yurtta kendisine gösterilmiş öğrenci odası ve yatağında konaklayan ve yurt tarafından verilen hizmetlerden yararlanan, Öğrenci Veli’sinin bu sebeple sözleşme yaptığı ve Öğrenci Velisi ile aynı mali sorumluluğa sahip kişidir.

Öğrenci Velisi: Konaklayanın faydalanması için hizmeti talep eden ve bu hizmetten doğan mali sorumlulukları üstlenen kişidir. Konaklayanın sözleşme kurallarına uyacağını, bu durumdan kendisinin de aynı derecede sorumlu olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eden kişidir.

Madde 3: Sözleşmenin Konusu

Öğrencinin;Bayburt Üniversitesi akademik takvimi dikkate alınarak Yurt Yönetiminin belirlediği sözleşme dönemi süresince ve Yurt Yönetimi tarafından belirlenen bedeli ödemek kaydıyla; yurtta barınması, Yurt Yönetiminin verdiği hizmetlerden yararlanması bu sözleşmenin konusunu teşkil etmektedir.

Madde 4:Kayıt İçin Gerekli Belgeler

a-İkametgah İlmuhaberi(İkametinizdeki muhtarlıktan temin edilir.)

b-Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğuna dair hekim raporu

c-Öğrenci Belgesi (Öğrenci işlerinden temin edilir.)

d-Adli Sicil Kaydı (İkametinizdeki adliyeden ya da e-devletten temin edilir.)

e-2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Madde 5:Yurt Yönetiminin Yükümlülükleri

5.1.Öğrencinin sözleşme süresi içinde kiralanan odada kalmasını sağlamak.

5.2.Öğrencinin barınmasını, ısınmasını(+20 derece ve üstü) ve sıcak su teminini sağlamak.

5.3.Öğrencinin yurt dâhilinde güvenliğini sağlamak.

5.4.Katlardaki ortak kullanım alanlarının düzenli temizliğini sağlamak.

5.5.Kahvaltıda 5 çeşit,akşam yemeğinde 4 çeşit yemek verilecektir.Kahvaltı saatleri hafta içi 07:00-10:00 arasındadır. Hafta sonu 07:00-11.00 arasındadır.Akşam yemeği saatleri hafta içi 17:00-18:00, 2.öğretimlere 21:30-22:30 arasındadır. Hafta sonu 17:00-19.00 arasındadır.Kantin hizmetleri,ayrıca ücrete tabidir. Yurt Yönetimi, önceden bilgi vermek kaydıyla, bu saatleri değiştirebilir.Bu saatler dışında yemek verilmez.

5.6. Yurt ücretleri  Akademik Takvim sonuna kadar sabittir.

5.7. Öğrencilere, yurt binası dâhilinde bedelsiz internete ulaşım hizmeti sağlamak. Yurt yönetiminin, kullanım süresi veya hacmi(download miktarı) itibarı ile sınırlama getirme hakkı saklıdır.

5.8.Yurt yönetiminin yükümlülüklerinin sunulması esnasında meydana gelebilecek istenmeyen aksaklık,arıza,gecikme vb. durumlardan dolayı sözleşme iptal edilemez.

Madde 6:Öğrencinin Yükümlülükleri

6.1. Yurt Yönetiminin yapacağı ilan, duyuru ve bildirimlere uymak.Yurt yönetiminin düzenleyeceği yurdun asayişi ve kuralların uygulanması için düzenlenen toplantılara katılım sağlamak.

6.2. Yurdun huzurunu ve düzenini bozacak hareket ve davranışlardan titizlikle kaçınmak.Yurtta kaldığı süre içinde disiplinsiz davranışları bulunan ve bu sözleşmedeki maddelere uymayan öğrencilere uyarı yazısı yazılır,üç uyarı yazısı bulunan ve yurdun huzurunu bozan öğrencinin sözleşme şartları geçerli olacak şekilde yurtla ilişiği kesilir.

6.3. Yurt Yönetimi tarafından tahsis edilen oda haricinde başka bir odada kalmamak, yurda ait demirbaşları özenli kullanmak ve yerlerini değiştirmemek.

6.4. Yurt dâhilinde kıyafetine dikkat etmek, ahlak ve görgü kurallarına uymak.

6.5. Yurdun tüm kullanım alanlarını ve odaları temiz ve düzenli tutmak.Yurt içerisinde şahsi ve ortak kullanılan eşyalara ve cihazlara zarar vermemek esastır.Verildiği takdirde belirlenen zarar depozitodan tazmin edilir.

6.6. Genel ahlaka aykırı resim ve afişleri odalara asmamak. Duvarlara,kapılara çivi çakmamak,yazı yazmamak ve zarar vermemek.

6.7. Yurt personelinin görevini engelleyici, güçleştirici hareketlerden kaçınmak, müdahale etmemek ve personele saygılı davranmak.

6.8. Yurtta kullandığı demirbaşları, yurttan ayrılırken, teslim aldığı şekilde ve sağlam olarak teslim/iade etmek.

6.9. Odalara dışarıdan misafir kabul etmemek, misafir ve yabancıları yurt binası içine kesinlikle almamak.Buna öğrencinin birinci derece akrabaları da dahildir.Yurt yönetimi tarafından belirlenen yerler ve saatler içinde ancak misafir kabul edilebilir.

6.10.Yurt yönetiminin izni olmadan evci çıkmak,mazeretsiz olarak geç gelmek veya yurda gelmemek ve bunları tekrarlamak yasaktır.Yurt binasının kapısı sabah 07:00’de açılır,daha erken yurttan çıkılması mümkün değildir.Gece en geç giriş saati 23:30’dur ve o saatten sonra yurdun kapıları kilitlenir, gelmeyen veya mazeretsiz olarak geç kalan öğrenci hakkında uyarı yazısı yazılarak ailesine durum haber verilir.

6.11. Odalarda ve dolaplarda kokan, bozulan ve akan yiyecek maddeleri bulundurmamak.

6.12. Odalarda ütü, elektrikli ocak ve her türlü su ıstıcısı bulundurmamak, Aydınlatma cihazı, TV, radyo, vb. elektrikle çalışan araç ve gereçleri özellikle şarj aletlerini prizlerde takılı unutmamak, işi bitince fişini çıkarmak.

6.13. Yurt Yönetiminin bilgisi ve izni olmadan herhangi bir nedenle toplantı düzenlememek, gösteri yapmamak,

6.14. Her türlü kesici, delici, vurucu, ateşli silahlarla, mermi, patlayıcı ve parlayıcı madde bulundurmamak.Bu davranışları tespit edilen öğrencinin işletmeyle ilişkisi kesilir.Kalan ödemesi tamamen tahsil edilir.

6.15. Yurt binası dâhilinde ve çevresinde alkollü içecek, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmamak ve kullanmamak, kullanan kişileri misafir olarak kabul etmemek.

6.16. Kumar olarak tanımlanan oyunları oynamamak(internet üzerinden oynananlar dâhil) ve araçları bulundurmamak.

6.17.Odalarda ve kapalı alanlarda sigara içmemek.

6.18. Kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız olmamak, çevreyi temiz tutmak, yurt içerisinde gürültü yapmamak, yüksek sesle konuşmamak, ıslık çalmamak ve şarkı söylememek.

6.19. Yurt Yönetimi tarafından belirlenen öğrencilerle ilgili bağlayıcı hükümlere ve kurallara aynen uymak.

6.20.Öğrenci tarafından imza karşılığında Yurt İdaresine teslim edilmeyen değerli eşyaların ve paranın kaybolmasından dolayı sorumluluk kabul edilmez.

6.21.Saat 24:00’te oda ışıkları kapatılacaktır.Ders çalışmak isteyenler etüt salonunda istedikleri kadar çalışabilirler.(Kız Bölümü)

6.22.Pencerelerin önüne yiyecek-içecek maddelerinin konulması yasaktır.Ayakkabıları poşete koymadan katlara çıkarmak,odalarda açık yerlere koymak,yatakları korumasız ve nevresimsiz kullanmak yasaktır.

6.23.Yurtta kalacak kız öğrenciler için erkek arkadaşlarının her ne sebeple olursa olsun yurda gelmeleri yada sokakta beklemeleri  yasaktır.Buna uymayan erkek arkadaşlarınız güvenlik görevlimiz tarafından yurt çevresinden uzaklaştırılacaklardır.

6.24. Yurdun girişinde bulunan ayakkabı dolaplarının düzenli bir şekilde kullanılması gereklidir.Giriş koridorunda dağınık halde bırakılan ayakkabı ve terlikler uyarılara rağmen kaldırılmazsa görevliler tarafından toplanarak atılabilir.Kullanmadığınız ayakkabı ve terliklerinizi ortak kullanım alanlarında bırakmamalısınız.

6.25.Kayıt sırasında öğrencinin kalacağı oda, öğrencinin isteği alınarak idarece belirlenir. Oda değişikliği yurt yönetimi tarafından onaylandığı takdirde, en fazla iki kez yapılabilir.Yurt Yönetimi gerekli gördüğü takdirde en fazla iki defa oda değişikliği yapabilir.

6.26.Yurtta ve odalarda meydana gelebilecek arızalar yurt idaresi tarafından tamir ettirilecektir.Ancak söz konusu arızaların öğrenci hatası nedeniyle meydana geldiği tespit edilirse hasardan öğrenci sorumludur.Şehir genelinde olabilecek doğal afet,elektrik kesintisi,internet,su kesintisi v.b gibi elimizde olmayan nedenlerle yurdun hizmetlerindeki aksaklıklardan mesuliyet kabul edilmez.

6.27.Çamaşır makinelerinin kısa programından herkes ücretsiz faydalanır.Uzun programı kullanmak isteyen yıkama başına 5,00tl öder.

6.28.Herhangi bir kazadan dolayı Yurt Yönetimi sorumlu tutulamaz,Yurt Yönetiminden tazminat talep edilemez.

6.29.Yurtlarda kalma süresi tamamlanan öğrenci sözleşmenin bitiş tarihi itibarı ile yurttan çıkış yapmalı,çıkmadan önce oda ve dolap anahtarını Yurt Yönetimine teslim etmelidir.

Madde 7:Sözleşmenin Süresi

İş bu sözleşme,Bayburt Üniversitesi’nin bölümlerinin açılış-kapanış tarihleri olan akademik takvimine göre Yurt Yönetiminin belirleyeceği süre dahilinde ………. için geçerlidir.Sözleşme süresi içinde bulunulan senenin ……..  ayında başlar, bir sonraki senenin ……. ayında son bulur.Takip eden yıllarda yurtta kalmaya devam edecek öğrencilerin, mutlaka yeniden sözleşme yapması gerekir.

 Madde 8:Depozito

8.1.Olası zararların teminatı olarak sözleşme ücreti haricinde, öğrenciden——–300 tl——– depozito alınır. Bu miktar,sözleşmenin sona ermesi veya öğrencinin yurt ile ilişiği kesildiğinde, varsa borçlarından mahsup edilir, yoksa kendisine aynen iade edilir.Depozito alınmayan öğrenci ve öğrenci velisi için bu madde geçersizdir.

Madde 9:Erken Ayrılma Durumu

9.1.Sözleşme devam ederken herhangi bir sebepten dolayı yurttan ayrılmak isteyen öğrenci veya öğrencinin herhangi bir sebepten dolayı yurttan ayrılmasını isteyen öğrenci velisi, içinde bulunulan ayın ücretini tamamen ödemek suretiyle kalan sözleşme bedeli toplamının %60’ını ödemeyi kabul etmişlerdir.Bu madde içinde bulunulan yılın Nisan ayı sonuna kadar geçerlidir.İçinde bulunulan yılın 1 Mayıs gününden sonra ayrılmak isteyenler bedelin tamamını ödemeyi kabul etmişlerdir.

Madde 10:Anlaşmazlıkların Çözümü

İş bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yeri Bayburt Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Madde 11:Öğrenci olmayıp da işletmemizde kalacak olanlar da yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

Madde 12:İş bu sözleşme 2 sayfadan oluşmaktadır.                                                                                                      

Kalacağım odayı, tüm fiziki şartları yerinde gördüm ve Hacegan Hostel’de kalmayı istiyorum, sözleşmeyi kabul, gerekliliklerini yerine getireceğimi taahhüt ederim.Verdiğim tüm bilgiler doğrudur. Tüm ödeme planı şartlarını yerine getireceğimi, sözleşmenin tüm maddelerine eksiksiz uyacağımı kabul ve taahhüt ederim.Ödemelerimi  ……. den itibaren……..taksitte  yapacağım.

Bu sözleşme taraflarca karşılıklı okunmuş,anlaşılmış,öğrenci ve öğrenci velisi tarafından, gereklerine aynen uyulacağı taahhüt edilmiş olmakla, iki nüsha halinde …….. tarihinde imzalanmış, bir nüshası müşteriye teslim edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir